MAPA ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PUBLICZNYM 2013

PROJEKT PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ W SKŁADZIE |
Karol Jaglinski, Krzysztof Brosz
KOORDYNATOR PROJEKTU | Marcin Chludziński
GRAFIKA | Janek Mońka

Mapa Zatrudnienia w Sektorze Publicznym 2013 pokazuje liczbę zatrudnionych oraz koszty zatrudnienia w naczelnych organach administracji publicznej, administracji samorządowej i pozostałych instytucjach państwowych. Obejmuje szkolnictwo, wymiar sprawiedliwości, służbę zdrowia i pomoc społeczną.
Ze względu na utajnienie danych, w zestawieniu nie przedstawiono zatrudnienia w CBA, ABW i AW. Mapa nie zawiera danych o zatrudnieniu w spółkach Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych.
Źródłem danych są sprawozdania Rb-70, Z-14, sprawozdania z wykonania planu NFZ, ZUS, KRUS oraz publikacje GUS.

Mapa Zatrudnienia 2013

Więcej informacji na stronie: www.mapawydatkow.pl

Mapa Zatrudnienia w Sektorze Publicznym jest projektem Fundacji Republikańskiej przygotowanym w listopadzie 2014 roku.
Informacji udziela biuro.prasowe@fundacjarepublikanska.orgMożliwość komentowania jest wyłączona.