MAPA WYDATKÓW WARSZAWY 2013

KOORDYNATOR PROJEKTU | Marcel Klinowski
GRAFIKA | Janek Mońka

Na Mapie Wydatków Warszawy zostały pokazane wszystkie wydatki
uwzględnione w Budżecie m.st. Warszawy na 2013 r.
Mapa Wydatków Warszawy jest projektem Stowarzyszenia „Republikanie”
w ramach kampanii społecznej „Idź na referendum, zmieniaj Warszawę”.
Kontakt: sekretariat@republikanie.net

mapa wydatkow warszawyMożliwość komentowania jest wyłączona.