MAPA WYDATKÓW POLSKI 2012

PROJEKT PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ W SKŁADZIE |
Krzysztof Brosz, Karol Jaglinski, Paweł Lewandowski
KOORDYNATOR PROJEKTU | Marcin Chludziński
GRAFIKA | Janek Mońka

Na Mapie Wydatków Państwa zostały skonsolidowane wydatki budżetu państwa, samorządów, funduszy ubezpieczeń społecznych, funduszy celowych, agencji i innych instytucji o charakterze publicznym, zrealizowane w 2012 roku. W zestawieniu pominięto największe transfery wewnątrz sektora publicznego oraz wydatki finansowane ze środków europejskich. Dane pochodzą z MF, NIK oraz z wymienionych na mapie instytucji. Prezentowane kwoty wydatków na obronność i bezpieczeństwo są pomniejszone o wydatki na emerytury mundurowe, które dodano do wydatków na renty i emerytury.

mapa wydatkow polski 2012

Więcej informacji na stronie: www.mapawydatkow.pl

Źródłem danych makroekonomicznych dotyczących sektora publicznego w 2012 r. są sprawozdania z wykonania budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Mapa Wydatków Państwa jest projektem Fundacji Republikanskiej przygotowanym grudniu 2013 roku.

Infografiki powiązane z mapą:

utrzymanie agencji wywiadu-01 krus i wywiad-01 deficyt budzetowy 2012-01 polskie kopalnie-01 min srodowiska-01 martwa zwierzyna-01 lekarze PL-BG-01Możliwość komentowania jest wyłączona.